ILD 99

I.L.D.-99 Audit është një nga shoqerite e para të auditimit në Shqipëri me historinë e vet dhe traditat e vendosura. Historia e kompanisë I.L.D.-99 Audit ka filluar në vitin 2003 i themeluar nga Z. Kamberi i cili kishte rreth 6 vjet përvojë në tregun shqiptar. Puna filloi në kushtet e vakumit pothuajse të plotë ligjor në fushën e auditimit.


Gjatë 20 viteve të fundit të veprimtarise së suksesshme në Shqipëri dhe Kosovë, I.L.D.-99 Audit u zhvillua si një shoqeri me reputacion ne fushen e auditimit, konsulences dhe shërbimeve financiare. Personeli i kualifikuar ka përvojë të gjere pune në ndërmarrjet që operojnë në industri të ndryshme ne tregun Shqiptar dhe ate të Kosovës.Zyra qendrore e shoqerise është në qendër të Tiranës me shërbime që ofrohen brenda të gjithë territorit Shqiptar dhe jashtë tij.

Biznesi kryesor i kompanisë është ofrimi i shërbimeve të auditimit të pasuar nga ai i kontabilitetit dhe të shërbimeve konsulences fiskale. Objektivi kryesor i kompanisë është te ofroje shërbime me cilësi të lartë për klientët tanë.Luan Kamberi

Partner, Tax & Audit

Ekspert i kualifikar ne audit, kontabilitet dhe taksa me 15 vite eksperience. Ai ka nje kualifikim mjaft te mire dhe njohuri te thella ne...Lexo me shume