EKSPERIENCA

Kompania jone ka qene mjaft e sukseshme ne performancen e saj, gje e cila eshte finalizuar me rritjen e numrit te klienteve.

“I.L.D.-99 Audit” ka nje eksperience pune te gjere dhe afatgjate me shoqeri dhe sipermarrje te fushave te ndryshme te industrise, te tilla si:

  • Ndertim
  • Prodhim
  • Telekomunikacion, media dhe Teknologji
  • Tregti me shumice dhe pakice
  • Degë të Shoqërive Ndërkombëtar Tregtare nderkombetare jo-fitimprurese
  • Organizata Ndërkombëtare Jo-Fitimprurëse
  • Projekte te perbashketa me kater kompanite e medhe nderkombetare te auditimit.